Όροι και Προϋποθέσεις.

Παραγγελίες και Παράδοση

Παραγγελίες θα αποστέλλονται μόλις γίνεται πληρωμή και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Εάν υπάρχουν τυχόν καθυστερήσεις θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφώνου κατά το δυνατόν συντομότερο. Στέλνουμε σε περισσότερες χώρες στον κόσμο. Παρακαλώ ‘Επικοινωνήστε μαζί μας’ αν έχετε οποιαδήποτε απορίες.

Επιστροφές

Η Lympoudis Textile Printing βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι για τυχόν επιστροφές ή ανταλλαγές προϊόντων θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς εντός 14 ημερών. Ωστόσο οι κατά παραγγελία στοιχεία προϊόντα από μας, δημιουργούνται ρητά και μοναδικά για σας. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων ή ακύρωση μόλις η παραγγελία έχει ήδη γίνει αποδεκτή και κατασκευάζεται. Ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει θεσπισμένα δικαιώματά σας.
Για να επιστρέψετε οποιαδήποτε παραγγελία παρακαλώ στείλτε ένα email εξηγώντας το λόγο για την επιστροφή του στην info@lympoudis.com, στη συνέχεια σας αποστέλλουμε μια φόρμα επιστροφής, επισυνάψτε την ετικέτα στο δέμα σας. Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων θα προωθήσουμε την ανταλλαγή/επιστροφή σας όσο το δυνατόν συντομότερο.

Αναπαραγωγή Χρώματος Οι διάφορες εκτυπώσεις που γίνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές δεν μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη πιστότητα των χρωμάτων από τα ίδια ψηφιακά αρχεία πολυμέσων που ταιριάζουν. Όπου απαιτείται να ταιριάζουν με το χρώμα του, πρέπει να περικλείεται ένα δείγμα. Χωρίς συγκεκριμένη οδηγία χρώματος, η αναπαραγωγή δεν θεωρείται πιστή στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

Μέγεθος προϊόντων και προδιαγραφές

Διαστάσεις που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει κατά 5% +/-. Όλα τα χρώματα, υλικά, αντοχές που έχετε δει από την ιστοσελίδα, περιγραφές ή άλλα δείγματα θεωρούνται κατά προσέγγιση μόνο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί να σημειώσουμε λογικό παραλλαγές στην παρασκευή των εμπορευμάτων.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές των εμπορευμάτων, που δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη χρήση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων ή για την υποκατάσταση οποιασδήποτε υλικών ή κατασκευαστικών στοιχείων των εμπορευμάτων από άλλα υλικά ή εξαρτήματα ποιότητας ισοδύναμη ή ανώτερη από εκείνη που ορίζεται αρχικά.

Κυριότητα του σχεδίου

Τα αρχικά σχέδια που παρέχονται είναι πάντοτε υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη/προμηθευτή. Ωστόσο, τα ψηφιακά αρχεία μεγέθους και προετοιμίας για να εκτυπωθούν από την Lympoudis παραμένει στην κυριότητα της Lympoudis. Κανονικά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί, θα υπάρξει χωρίς χρέωση για αυτό το σχέδιο υπό την προϋπόθεση να παραμείνει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση της εταιρείας και να εκτυπώνετε για τον προμηθευτή/ιδιοκτήτη του σχεδίου.
Εάν ο ανάδοχος / ιδιοκτήτης απαιτεί να έχει αντίγραφα στην Lympoudis για την προετοιμασία εκτύπωσης ψηφιακά αρχεία για προσωπική τους χρήση, το αρχικό κόστος του σχεδίου πρέπει να πληρώνετε με τον κανονικό συντελεστή επιβάρυνσης.
Τα σχέδια, όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν έως ότου καταβληθεί το ποσό στο ακέραιο.

Προμήθεια Εκτύπωσης για Παραγγελία Σχεδίων

* Η Lympoudis περιορίζεται στην ευθύνη αποκλειστικά και μόνο με την αξία του κόστους του υφάσματος βάσης και της εκτύπωση μας.
* Προσαυξήσεις εφαρμόζονται για μεγάλα πάνελ, σκούρες αποχρώσεις, μεταλλικά και τα ειδικά εφέ.
* Μπορεί να υπάρχουν έως και 5% απώλεια υφάσματος λόγω της επεξεργασίας που θα ποικίλλει ανάλογα με το ύφασμα στο συνολικό μήκος και τη δυσκολία του σχεδιασμού.
* Η ανοχή της διαδικασίας (D&K) είναι 7% ή 20 μέτρα, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη.
* Όλοι οι διαχωρισμοί και τα σχέδια παραμένουν στην ιδιοκτησία της Lympoudis και δε μπορούν να αφαιρεθούν.
* Πελάτες είναι υπεύθυνοι για την εξέταση των εμπορευμάτων, και δεδομένου ότι η ψηφιακή εκτύπωση μπορεί να δημιουργήσει μείζονος σημασίας σφάλματα, κατά την κρίση της εταιρείας μέχρι 5% μιας παράδοσης μπορεί να οριστεί NQP, δηλαδή με μείζονος σημασίας με αποτυχημένα σφάλματα, και έκπτωση 50% θα εφαρμοστεί στα εν λόγω εμπορεύματα.
* Καμία απαίτηση από κανενός είδους, γίνονται αποδεκτά, αν τα εμπορεύματα έχουν κοπεί, ή έχουν περαιτέρω επεξεργασία.
* Διαφορές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 14 ημέρων από την ημερομηνία παράδοσης.
* Παρακράτηση των εμπορευμάτων μέχρι την εξόφληση του τιμολογίου.
* Νέοι λογαριασμοί/παραγγελίες διεκπεραιώνονται με μετρητά κατά την παράδοση. Αίτηση για ένα λογαριασμό ανακαλείται κατά την κρίση μας.
* Τη διάθεση μιας παραγγελίας για υπηρεσίες ή αγαθά, αποτελεί αποδοχή τους όρους που καθορίζονται ανωτέρω των γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μας που διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Περί ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όπου η εργασία είναι ελαττωματική, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, της εταιρείας (αν υπάρχει) περιορίζεται σε αποκατάσταση της εν λόγω ελάττωμα, ή πίστωση της αξίας της έναντι κάθε τιμολογίου που έθεσε όσον αφορά την Εργασία.
Όπου η Εταιρία εκτελεί τις υποχρεώσεις να διορθώσει κακοτεχνίες υπό τη συνθήκη αυτή η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για έμμεση απώλεια, αποθετική απώλεια ή αξιώσεις τρίτων που προκλήθηκαν από ελαττωματική εργασία και ο Αγοραστής δεν δικαιούται οποιαδήποτε άλλη απαίτηση όσον αφορά την εργασία ούτε ο Αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει της σύμβασης, και να αρνηθούν να κατάβάλουν το κόστος εργασίας ή ακύρωσης περαιτέρως παραδόσεων.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή διεκδικήσεις τρίτων που προκαλείται λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών, ή για οποιαδήποτε απώλεια στον αγοραστή που προκύπτουν από καθυστέρηση κατά τη μεταφορά, είτε λόγω αμέλειας της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο.
Όταν η Εταιρεία προσφέρετε να αντικαταστήσει ελαττωματική εργασία ο αγοραστής πρέπει να αποδεχθεί μια τέτοια προσφορά, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει σαφής αιτία για την άρνηση. Εάν ο Αγοραστής επιλέγει για να έχουν το έργο εκ νέου από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς αναφορά στην εταιρεία ο Αγοραστής αυτόματα ανακαλεί το δικαίωμά του σε οποιοδήποτε επιδιόρθωση από την εταιρεία, αλλά όχι αποκλειστικά το δικαίωμα για μια πίστωση για το έργο που επιτελεί η Εταιρεία.

Πνευματικά Δικαιώματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το site και τις πληροφορίες σε αυτό για ιδιωτική προβολή μόνο και ποτέ για οποιαδήποτε εμπορική ή δημόσια χρήση.
Πρέπει να μην (και συμφωνείτε να μην βοηθήσετε ή διευκολύνετε κανέναν τρίτο να) αντιγράψετε, κατεβάσετε, δημοσιεύσετε, να αποθηκεύουν σε ένα άλλο μέσο, να αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, μεταδίδεται, εκ νέου μετάδοση, διανομή, μετάδοση ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, το υλικό ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
Εάν αντιληφθείτε για τυχόν παραβίαση της παρούσας ανακοίνωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων, συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως.

Πολιτική Προστασίας.

 • H Lympoudis Textile Printing δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από εσάς. Ακολουθούμε πιστά τις απαιτήσεις της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα.
 • Ο σκοπός αυτής της δήλωσης είναι να σας εξηγήσω ποιες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
 • Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για την ενημέρωση σας για νέα προϊόντα/υπηρεσίες.
 • Δεν πουλάμε, νοικιάζουμε ή ανταλλάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για εμπορικούς λόγους, πέρα από τη βασική απαίτηση για πιστωτική/χρεωστική κάρτα επικύρωση κατά τη διάρκεια των αγορών.
 • Ακολουθούμε αυστηρές διασφαλίσεις διαδικασίες στην αποθήκευση και η γνωστοποίηση των πληροφοριών που εσείς μας δώσατε, για να αποτρέπουμε την παράνομη πρόσβαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας των ελληνικών στοιχείων.
 • Δεν συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς, εκτός όταν μας τα παρέχεται εν γνώσει σας συγκεκριμένα. Προκειμένου να διατηρηθεί η ακρίβεια της βάσης δεδομένων μας, μπορείτε να ελέγξετε, να ενημερώσετε ή να καταργήσετε τα στοιχεία σας επικοινωνώντας μαζί μας στο info@lympoudis.com
 • Χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία που ονομάζεται “cookies” ως μέρος της συνήθους επιχειρηματικής διαδικασίας να παρακολουθείτε μοτίβα της συμπεριφοράς του επισκέπτες στο site μας. Ένα cookie είναι ένα στοιχείο δεδομένων που ιστοσελίδα μας στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησης που αποθηκεύεται στη συνέχεια στο σύστημά σας. Μπορείτε να ορίσετε το browser σας για να το αποτρέψει. Τυχόν πληροφορίες που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώρισή σας αν δεν σας αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
 • Αν έχετε οποιαδήποτε απορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lympoudis.com

Δεδομένα στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζεται από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

Αυτό μας βοηθά να σας δώσει μια καλή εμπειρία κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, αλλά και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που είναι αποθηκευμένες στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, αν συμφωνείτε. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα τα cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα cookies σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με ασφαλείς περιοχές του δικτυακού μας τόπου, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του e-τιμολόγησης.
 • Analytics/απόδοσης cookies. Μας να αναγνωρίσουν και να μετρήσουν τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς οι επισκέπτες κινούνται γύρω από την ιστοσελίδα μας, όταν χρησιμοποιεί το εγκρίνει. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο την ιστοσελίδα μας δουλεύει, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες να βρουν αυτό που ψάχνουν εύκολα.
 • Η λειτουργικότητα cookies. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το περιεχόμενό μας για εσάς, σας χαιρετώ από το όνομα και να θυμάται τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, η επιλογή σας από τη γλώσσα ή την περιοχή).
 • Στόχευση τα cookies. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους που έχουν ακολουθηθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας και τη διαφήμιση που εμφανίζεται στις πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για το σκοπό αυτό. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι τρίτοι (όπως, για παράδειγμα, τα δίκτυα διαφημίσεων και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες ανάλυση της κυκλοφορίας ιστοσελίδα) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, πάνω από την οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Αυτά τα cookies είναι πιθανό να είναι λεπτομερές/απόδοσης με στόχο cookies ή τα cookies.

Μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον browser σας, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη ρύθμιση των cookies όλων ή μερικών. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών cookies) μπορεί να μην είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του site μας.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς